Sẽ có 1.000 đô thị vào năm 2025

Ngày 9/11, đại hội Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã đưa ra một thông tin đáng chú ý, đó là sẽ có 1.000 đô thị trong vòng 10 năm nữa.

Trong vòng 10 năm nữa sẽ có 1.000 đô thị trên cả nước.

Trong vòng 10 năm nữa sẽ có 1.000 đô thị trên cả nước.
(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: internet).

Hiện nay, tỉ lệ đô thị hóa của nước ta là 30%, dựa trên thực tế phát triển kinh tế, đô thị trong tương lai, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam dự kiến, tỉ lệ đô thị hóa của cả nước đến năm 2025 sẽ là 50% với 1.000 đô thị và 52 triệu dân.

Song, đại hội cũng nhấn mạnh, đô thị nước ta hiện vẫn còn tồn tại rất nhiều yếu kém cần khắc phục. Cụ thể, hệ thống đường phố hiện đại rất ít, không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân còn hạn chế, đặc biệt, tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề đáng cảnh báo tại các đô thị lớn…

Bên cạnh đó, chúng ta còn quá rập khuôn trong việc phân loại, nâng loại cũng như nâng cấp đô thị. Không chỉ vậy, công tác thực hiện đô thị hóa còn mang nặng tính hành chính, cơ chế hành chính chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn chiến lược, chưa thực sự coi trọng khâu theo dõi thống kê, đồng thời, cũng chưa nâng cao tinh thần học tập và đúc rút kinh nghiệm quốc tế nên dẫn đến tính đặc thù của đô thị tại các vùng, miền chưa phát huy hiệu quả.

(Theo PLTP)