Dây pha

DN 4

 

DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF

Giới thiệu

Công dụng : Dây điện mềm 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 450/750V, tần , lắp đặt cố định
–       Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , GL có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực:
cấp điện áp:
–       Cấp điện áp 450/ 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-5:
*  kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt  theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6610-5 .


* Có  2,3,4  ruột