products

Dây đơn mềm, ruột đồng cách điện PVC, 450/750V

Liên Hệ

* Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)

- Ruột dẫn: Sợi đồng mềm, xoắn chùm (cấp 5)

- Cách điện: PVC 

- Nhận biết dây: đỏ, vàng, lam, đen, vàng sọc xanh.

- Cấp điện áp (Uo/U): 450/750V

- Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 70*C

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN


Share:
Tên sản phẩm Ruột dẫn Bề dày cách điện Đường kính ngoài (gần đúng) Điện trở DC ở 20oC Khối lượng dây (gần đúng) Cáp điện áp
Tiết kiệm ruột dẫn Kết cấu Đường kính ruột dẫn
mm2 No/mm mm mm mm Ω/km kg/km V
VSF 0.5 0.5 16/0.20 0.92 0.6 2.2 39.0 9.5 450/750

VSF 0.75

0.75 24/0.20 1.13 0.6 2.5 26.0 12.4

450/750

VSF 1.0

1.0 32/0.20 1.31 0.6 2.6 19.5 15.2

450/750

VSF 1.5

1.5 48/0.20 1.58 0.7 3.1 13.3 21.8

450/750

VSF 2.5 2.5 80/0.20 2.04 0.8 3.8 7.98 34.1

450/750

VSF 4.0

4.0 128/0.20 2.59 0.8 4.3 4.95 50.0

450/750

VSF 6.0

6.0 189/0.20 3.17 0.8 4.9 3.30 70.3

450/750

VSF 10

10 315/0.20 4.23 1.0 6.4 1.91 122.4

450/750

VSF 16

16 511/0.20 5.18 1.0 7.4 1.21 175.1

450/750

VSF 25

25 7x113/0.20 6.46 1.2 9.1 0.78 269.7

450/750

VSF 35

35 7x156/0.20 7.72 1.2 10.4 0.554 373.0

450/750

VSF 50

50 19x84/0.20 9.22 1.4 12.3 0.386 529.1

450/750

 

VSF 70

70 19x116/0.20 10.96 1.4 14.1 0.272 730.1

450/750

VSF 95

95 19x159/0.20 12.58 1.6 16.2 0.206 959.7

450/750

VSF 120

120 37x104/0.20 14.23 1.6 17.8 0.161 1209.8

450/750

VSF 150

150 37x130/0.20 16.08 1.8 20.1 0.129 1544.6

450/750

VSF 185

185 37x160/0.20 17.55 2.0 22.0 0.106 1842.1

450/750

VSF 240

240 61x125/0.20 20.15 2.2 25.1 0.0801 2417.0

450/750

 

Tên sản phẩm in trên dây: Ví dụ cho tiết diện 1.5mm2 là VSF 1.5 (48x0.20)

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC (VSF)
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC  (VSF)
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT)
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT)
Dây đồng bọc cách điện PVC
Dây đồng bọc cách điện PVC
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT có lưới )
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT có lưới )
CÁP ĐIỆN CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
CÁP ĐIỆN CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
DÂY CÁP HÀN - WELDING CABLES
DÂY CÁP HÀN - WELDING CABLES
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC