Dây điện bọc PVC

GIỚI THIỆU

– Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng tuỳ theo quy cách, giống nhau được xoắn đồng tâm thành một hoặc nhiều lớp tùy thuộc vào tiết diện yêu cầu

– Bọc cách điện bằng nhựa PVC

– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70°C

– Dùng để truyền tải , phân phối điện , điều khiển lắp đặt cố định

– Cấp điện áp 0.6/1 KV

 

1272358232