Cáp điều khiển

18-5

 


Công dụng : 
cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
–       Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
–       Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây
       *   140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .             
       *   160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2
 
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , GLcó khả năng sản xuất Cáp điện lực lực:
* cấp điện áp:
–       Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 6610-3
* Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính .